Date L'heure de rendez-vous Start Fin Evénement Score Infrastructure
24/02/2018 09:30 09:30 10:30 U12 Boys LFH 1A (2): AMAN2 - WELL1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
24/02/2018 09:30 09:30 10:30 U11 Boys LFH 1A (2): AMAN1 - LEOP1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
24/02/2018 09:30 09:30 10:30 U10 Boys LFH 4A (2): CHES1 - AMAN1 - AMIC/ANDERL. AMAN2
24/02/2018 09:30 09:30 10:20 U8 Boys LFH 4B (2): AMAN2 - UCCL4 - AMIC/ANDERL. AMAN2
24/02/2018 09:30 09:30 10:20 U7 Boys LFH 4A (2): CHES1 - AMAN2 - AMIC/ANDERL. AMAN2
24/02/2018 09:30 10:00 11:25 U14 Girls Nat. 2B (2): OREE2 - AMAN1 - WOLUWE (PARC DE LA) WOLU1
24/02/2018 09:50 10:00 10:50 U8 Girls LFH 3A (2): UCCL2 - AMAN1 - UCCLE UCCL2
24/02/2018 10:05 10:30 11:30 U12 Girls VHL/LFH 3B (2): LION2 - AMAN1 - Blue Lions HC Tervuren LION1
24/02/2018 10:30 10:30 11:30 U10 Girls LFH 3A (2): AMAN1 - WADU2 - AMIC/ANDERL. AMAN1
24/02/2018 10:30 10:30 11:30 U9 Boys LFH 2A (2): AMAN1 - PING2 - AMIC/ANDERL. AMAN1
24/02/2018 10:30 10:30 11:20 U8 Boys LFH 4B (2): LYNX1 - AMAN1 - LYNX LYNX1
24/02/2018 10:30 10:30 11:20 U8 Girls LFH 3A (2): AMAN2 - DARI1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
24/02/2018 10:30 10:30 11:20 U7 Boys LFH 2A (2): AMAN1 - PING2 - AMIC/ANDERL. AMAN1
24/02/2018 11:00 11:00 12:00 U11 Girls LFH 2 (2): LLNH1 - AMAN1 - LOUVAIN-LA-NEUVE LLNH2
24/02/2018 11:00 11:30 12:20 U8 Boys LFH 3A (2): PING2 - AMAN3 - PINGOUIN PING2
24/02/2018 11:30 11:30 12:55 U14 Boys LFH 1A (2): AMAN1 - RACI2 - AMIC/ANDERL. AMAN1
24/02/2018 10:05 12:00 13:00 U12 Boys LFH 1B (2): ARLO1 - AMAN1 - ARLON ARLO1
24/02/2018 13:00 13:00 14:25 U16 Boys LFH 1A (2): AMAN1 - LEOP2 - AMIC/ANDERL. AMAN1
24/02/2018 13:00 14:00 15:25 Open League Dames Reg. LFH 2A: ARGO1 - AMAN3 - Adeps Loverval ARGO2
24/02/2018 15:00 15:00 16:25 Open League Dames Reg. LFH 1: AMAN2 - RASA2 - AMIC/ANDERL. AMAN1
24/02/2018 16:30 16:30 17:55 Open League Dames Reg. LFH 3D: AMAN4 - WELL7 - AMIC/ANDERL. AMAN1
24/02/2018 16:00 16:30 17:55 Open League Dames Reg. LFH 3A: PARC14 - AMAN5 - PARC PARC2
24/02/2018 15:50 16:30 17:55 U19 Girls VHL/LFH 3A (2): ASCA1 - AMAN1 - LA LOUVIERE LALO1
24/02/2018 18:00 18:00 19:25 U19 Boys LFH 1A (2): AMAN1 - LINK1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
25/02/2018 10:00 10:00 11:25 Masters Nat. 2: AMAN1 - BE/VI1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
25/02/2018 10:05 11:30 12:55 Mess. Reg. Min. LFH 3C: RWSC4 - AMAN5 - WHITE STAR RWSC1
25/02/2018 10:05 11:30 12:55 Mess. Reg. Min. LFH 3D: RASA7 - AMAN4 - RASANTE RASA2
25/02/2018 12:00 12:00 13:25 Belgian League Dames Nat. 2: AMAN1 - LLNH1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
25/02/2018 12:00 12:00 13:25 Masters Nat. 2: LLNH1 - AMAN2 - LOUVAIN-LA-NEUVE LLNH1
25/02/2018 14:10 15:30 16:55 Belgian League Messieurs Nat. 1: AMAN1 - BAUD1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
25/02/2018 16:15 17:30 18:55 Open League Messieurs Nat. 1: AMAN2 - LLNH2 - AMIC/ANDERL. AMAN1
26/02/2018 20:30 20:30 21:30 Gentlemen Nat. Honneur: AMAN1 - UCCL1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
26/02/2018 20:30 20:30 21:30 Gentlemen LFH 2A: AMAN2 - DARI1 - AMIC/ANDERL. AMAN2
26/02/2018 20:30 20:30 21:30 Gentlemen LFH 2A: AMAN3 - DARI2 - AMIC/ANDERL. AMAN2
26/02/2018 20:05 20:30 21:30 Gentlemen LFH 2B: RACI5 - AMAN4 - RACING RACI2
26/02/2018 21:15 21:15 22:15 Gentlemen LFH 2A: AMAN2 - DARI2 - AMIC/ANDERL. AMAN2
26/02/2018 21:15 21:15 22:15 Gentlemen LFH 2A: AMAN3 - DARI1 - AMIC/ANDERL. AMAN2
26/02/2018 20:50 21:15 22:15 Gentlemen LFH 2B: LINK1 - AMAN4 - RACING RACI2
03/03/2018 09:10 09:30 10:30 U10 Girls LFH 3A (2): LEOP2 - AMAN1 - LEOPOLD LEOP2
03/03/2018 10:00 10:00 11:00 U11 Girls LFH 2 (2): AMAN1 - RACI2 - AMIC/ANDERL. AMAN1
03/03/2018 09:45 10:00 11:00 U12 Boys LFH 1A (2): DARI1 - AMAN2 - DARING DARI2
03/03/2018 10:00 10:00 10:50 U8 Boys LFH 3A (2): AMAN3 - UCCL1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
03/03/2018 10:00 10:00 10:50 U8 Boys LFH 4B (2): AMAN1 - AMAN2 - AMIC/ANDERL. AMAN1
03/03/2018 10:00 10:00 10:50 U8 Girls LFH 3A (2): AMAN1 - OREE2 - AMIC/ANDERL. AMAN1
03/03/2018 10:00 10:00 10:50 U7 Boys LFH 4A (2): AMAN2 - WADU9 - AMIC/ANDERL. AMAN1
03/03/2018 11:00 11:00 12:00 U12 Boys LFH 1B (2): AMAN1 - VERV1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
03/03/2018 11:00 11:00 12:00 U10 Boys LFH 4A (2): AMAN1 - ARGO1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
03/03/2018 10:40 11:00 11:50 U8 Girls LFH 3A (2): LINK1 - AMAN2 - LINKEBEEK LINK1
03/03/2018 10:50 11:30 12:55 U16 Boys LFH 1A (2): LALO1 - AMAN1 - LA LOUVIERE LALO1
03/03/2018 12:00 12:00 13:25 U14 Girls Nat. 2B (2): AMAN1 - PING1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
03/03/2018 12:00 12:00 13:00 U9 Boys LFH 2A (2): WELL1 - AMAN1 - WELLINGTON WELL3
03/03/2018 11:30 12:00 12:50 U7 Boys LFH 2A (2): WADU2 - AMAN1 - WAT. DUCKS WADU3
03/03/2018 12:30 13:00 14:25 U14 Boys LFH 1A (2): PING2 - AMAN1 - PINGOUIN PING1
03/03/2018 13:30 13:30 14:55 U16 Boys LFH 3A (2): AMAN2 - RACI4 - AMIC/ANDERL. AMAN1
03/03/2018 15:00 15:00 16:25 U19 Girls VHL/LFH 3A (2): AMAN1 - PING2 - AMIC/ANDERL. AMAN1
03/03/2018 15:30 16:30 17:55 Open League Dames Reg. LFH 2A: AMAN3 - POLO2 - AMIC/ANDERL. AMAN1
03/03/2018 15:00 16:30 17:55 Open League Dames Reg. LFH 1: PING4 - AMAN2 - PINGOUIN PING2
03/03/2018 17:35 18:00 19:25 U19 Boys LFH 1A (2): WELL2 - AMAN1 - WELLINGTON WELL2
04/03/2018 09:00 10:00 11:25 Mess. Reg. Min. LFH 3C: AMAN5 - UCCL7 - AMIC/ANDERL. AMAN1
04/03/2018 09:25 10:00 11:25 Masters Nat. 2: TEMS1 - AMAN1 - TEMSE TEMS1
04/03/2018 09:35 10:00 11:25 Mess. Reg. Min. LFH 1: WELL5 - AMAN3 - WELLINGTON WELL2
04/03/2018 10:30 11:30 12:55 Mess. Reg. Min. LFH 3D: AMAN4 - DARI5 - AMIC/ANDERL. AMAN1
04/03/2018 11:45 12:00 13:25 Belgian League Dames Nat. 2: PRIM1 - AMAN1 - PRIMEROSE PRIM1
04/03/2018 13:00 13:00 14:25 Open League Dames Reg. LFH 3A: AMAN5 - WDAL3 - AMIC/ANDERL. AMAN1
04/03/2018 13:15 15:30 16:55 Belgian League Messieurs Nat. 1: OLDC1 - AMAN1 - NAMUR NAMU1
04/03/2018 16:00 16:00 17:25 Open League Dames Reg. LFH 3D: WDAL2 - AMAN4 - B.SPORTS BSPO1
04/03/2018 15:25 17:30 18:55 Open League Messieurs Nat. 1: DRAG2 - AMAN2 - DRAGONS. DRAG1
05/03/2018 20:30 20:30 21:30 Ladies Nat. 1: AMAN1 - WADU2 - AMIC/ANDERL. AMAN1
05/03/2018 20:30 20:30 21:30 Ladies LFH 2A: AMAN2 - PRIM1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
10/03/2018 08:15 09:00 10:00 U10 Boys LFH 4A (2): ASCA2 - AMAN1 - ASCALON ASCA1
10/03/2018 09:30 09:30 10:30 U12 Boys LFH 1A (2): AMAN2 - PRIM1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
10/03/2018 09:30 09:30 10:30 U11 Girls LFH 2 (2): AMAN1 - RASA1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
10/03/2018 08:50 09:30 10:20 U8 Boys LFH 3A (2): LALO1 - AMAN3 - LA LOUVIERE LALO1
10/03/2018 09:35 10:00 11:00 U12 Girls VHL/LFH 3B (2): LION1 - AMAN1 - Blue Lions HC Tervuren LION1
10/03/2018 09:50 10:00 10:50 U7 Boys LFH 4A (2): UCCL4 - AMAN2 - UCCLE UCCL2
10/03/2018 10:15 10:30 11:30 U11 Boys LFH 1A (2): DARI1 - AMAN1 - DARING DARI2
10/03/2018 10:30 10:30 11:30 U10 Girls LFH 3A (2): AMAN1 - UCCL2 - AMIC/ANDERL. AMAN1
10/03/2018 10:30 10:30 11:30 U9 Boys LFH 2A (2): AMAN1 - LEOP2 - AMIC/ANDERL. AMAN1
10/03/2018 10:30 10:30 11:20 U8 Boys LFH 4B (2): AMAN1 - PING3 - AMIC/ANDERL. AMAN1
10/03/2018 10:30 10:30 11:20 U8 Boys LFH 4B (2): AMAN2 - WADU4 - AMIC/ANDERL. AMAN2
10/03/2018 10:30 10:30 11:20 U8 Girls LFH 3A (2): AMAN1 - DARI1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
10/03/2018 10:05 10:30 11:20 U8 Girls LFH 3A (2): OREE2 - AMAN2 - OREE Ecole Européenne ECEU1
10/03/2018 11:15 11:30 12:55 U14 Girls Nat. 2B (2): DARI1 - AMAN1 - DARING DARI1
10/03/2018 11:30 11:30 12:55 U16 Boys LFH 1A (2): AMAN1 - UCCL2 - AMIC/ANDERL. AMAN1
10/03/2018 10:55 12:00 13:00 U12 Boys LFH 1B (2): OLDC1 - AMAN1 - OLD CLUB OLDC1
10/03/2018 11:30 12:00 12:50 U7 Boys LFH 2A (2): PING4 - AMAN1 - PINGOUIN PING2
10/03/2018 13:00 13:00 14:25 U16 Boys LFH 3A (2): AMAN2 - LALO2 - AMIC/ANDERL. AMAN1
10/03/2018 13:10 13:30 14:55 U14 Boys LFH 1A (2): LEOP3 - AMAN1 - LEOPOLD LEOP2
10/03/2018 15:00 15:00 16:25 Open League Dames Reg. LFH 1: AMAN2 - TOUR1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
10/03/2018 14:30 16:00 17:25 Open League Dames Reg. LFH 2A: PARC7 - AMAN3 - PARC PARC1
10/03/2018 16:15 16:30 17:55 Open League Dames Reg. LFH 3A: DARI4 - AMAN5 - DARING DARI1
10/03/2018 16:30 16:30 17:55 U19 Boys LFH 1A (2): AMAN1 - TOUR1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
10/03/2018 16:35 17:00 18:25 U19 Girls VHL/LFH 3A (2): WELL2 - AMAN1 - WELLINGTON WELL2
10/03/2018 18:00 18:00 19:25 Open League Dames Reg. LFH 3D: AMAN4 - OREE4 - AMIC/ANDERL. AMAN1
11/03/2018 10:00 10:00 11:25 Masters Nat. 2: AMAN2 - TEMS1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
11/03/2018 09:00 10:00 11:25 Mess. Reg. Min. LFH 1: AMAN3 - OLDC2 - AMIC/ANDERL. AMAN2
11/03/2018 09:05 10:00 11:25 Masters Nat. 2: SGEO2 - AMAN1 - SAINT-GEORGES SGEO1
11/03/2018 10:00 11:30 12:55 Mess. Reg. Min. LFH 3C: OMBR6 - AMAN5 - WOLUWE (PARC DE LA) WOLU1
11/03/2018 10:00 11:30 12:55 Mess. Reg. Min. LFH 3D: PARC9 - AMAN4 - PARC PARC2
11/03/2018 12:00 12:00 13:25 Belgian League Dames Nat. 2: AMAN1 - ZAID1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
11/03/2018 14:30 14:30 15:55 Belgian League Messieurs Nat. 1: AMAN1 - ANTW1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
11/03/2018 16:00 16:00 17:25 Open League Messieurs Nat. 1: AMAN2 - PING2 - AMIC/ANDERL. AMAN1
12/03/2018 20:30 20:30 21:30 Gentlemen Nat. Honneur: AMAN1 - DRAG2 - AMIC/ANDERL. AMAN1
12/03/2018 20:00 20:30 21:30 Gentlemen LFH 2A: PING3 - AMAN2 - PINGOUIN PING1
12/03/2018 20:00 20:30 21:30 Gentlemen LFH 2A: PING4 - AMAN3 - PINGOUIN PING1
12/03/2018 20:30 20:30 21:30 Gentlemen LFH 2B: AMAN4 - LEOP3 - AMIC/ANDERL. AMAN1
12/03/2018 20:45 21:15 22:15 Gentlemen LFH 2A: PING3 - AMAN3 - PINGOUIN PING1
12/03/2018 20:45 21:15 22:15 Gentlemen LFH 2A: PING4 - AMAN2 - PINGOUIN PING1
12/03/2018 21:15 21:15 22:15 Gentlemen LFH 2B: AMAN4 - LEOP4 - AMIC/ANDERL. AMAN1
17/03/2018 09:30 09:30 10:30 U12 Boys LFH 1B (2): AMAN1 - WADU2 - AMIC/ANDERL. AMAN1
17/03/2018 09:30 09:30 10:30 U11 Boys LFH 1A (2): AMAN1 - RACI2 - AMIC/ANDERL. AMAN1
17/03/2018 09:00 09:30 10:30 U12 Boys LFH 1A (2): WADU1 - AMAN2 - WAT. DUCKS WADU2
17/03/2018 09:30 09:30 10:30 U10 Girls LFH 3A (2): CHES1 - AMAN1 - AMIC/ANDERL. AMAN2
17/03/2018 08:50 09:30 10:30 U9 Boys LFH 2A (2): LALO1 - AMAN1 - LA LOUVIERE LALO1
17/03/2018 09:10 09:30 10:20 U8 Girls LFH 3A (2): LINK1 - AMAN1 - LINKEBEEK LINK1
17/03/2018 10:00 10:00 11:00 U11 Girls LFH 2 (2): LYNX1 - AMAN1 - LYNX LYNX1
17/03/2018 09:30 10:00 11:25 U16 Boys LFH 1A (2): OREE5 - AMAN1 - WOLUWE (PARC DE LA) WOLU1
17/03/2018 10:00 10:30 11:30 U12 Girls VHL/LFH 3B (2): NEOH1 - AMAN1 - NEO NEOH1
17/03/2018 10:30 10:30 11:30 U10 Boys LFH 4A (2): AMAN1 - PING3 - AMIC/ANDERL. AMAN1
17/03/2018 10:30 10:30 11:20 U8 Boys LFH 3A (2): AMAN3 - WADU3 - AMIC/ANDERL. AMAN1
17/03/2018 10:30 10:30 11:20 U8 Boys LFH 4B (2): AMAN2 - PING3 - AMIC/ANDERL. AMAN2
17/03/2018 10:30 10:30 11:20 U8 Girls LFH 3A (2): AMAN2 - UCCL2 - AMIC/ANDERL. AMAN1
17/03/2018 10:30 10:30 11:20 U7 Boys LFH 2A (2): AMAN1 - PRIM2 - AMIC/ANDERL. AMAN1
17/03/2018 10:30 10:30 11:20 U7 Boys LFH 4A (2): AMAN2 - WADU5 - AMIC/ANDERL. AMAN1
17/03/2018 11:30 11:30 12:55 U14 Girls Nat. 2B (2): AMAN1 - RWSC1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
17/03/2018 12:50 13:00 13:50 U8 Boys LFH 4B (2): UCCL4 - AMAN1 - UCCLE UCCL2
17/03/2018 13:00 13:00 14:25 U14 Boys LFH 1A (2): AMAN1 - TOUR1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
17/03/2018 12:35 13:00 14:25 U16 Boys LFH 3A (2): WELL3 - AMAN2 - WELLINGTON WELL2
17/03/2018 15:00 15:00 16:25 Open League Dames Reg. LFH 2A: AMAN3 - PARC5 - AMIC/ANDERL. AMAN1
17/03/2018 15:50 16:00 17:25 Open League Dames Reg. LFH 3D: UCCL4 - AMAN4 - UCCLE UCCL2
17/03/2018 14:50 16:30 17:55 Open League Dames Reg. LFH 1: LARA3 - AMAN2 - LARA LARA1
17/03/2018 16:30 16:30 17:55 U19 Girls VHL/LFH 3A (2): AMAN1 - BAUD1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
17/03/2018 16:15 16:30 17:55 U19 Boys LFH 1A (2): DARI1 - AMAN1 - DARING DARI1
18/03/2018 10:00 10:00 11:25 Masters Nat. 2: AMAN1 - PING1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
18/03/2018 08:50 10:00 11:25 Masters Nat. 2: LEUV1 - AMAN2 - LEUVEN LEUV2
18/03/2018 09:30 10:00 11:25 Mess. Reg. Min. LFH 1: PARC7 - AMAN3 - PARC PARC2
18/03/2018 11:30 11:30 12:55 Mess. Reg. Min. LFH 3C: AMAN5 - PARC12 - AMIC/ANDERL. AMAN1
18/03/2018 11:35 12:00 13:25 Belgian League Dames Nat. 2: RASA1 - AMAN1 - RASANTE RASA1
18/03/2018 13:00 13:00 14:25 Mess. Reg. Min. LFH 3D: AMAN4 - UCCL6 - AMIC/ANDERL. AMAN1
18/03/2018 14:30 14:30 15:55 Open League Dames Reg. LFH 3A: AMAN5 - PARC9 - AMIC/ANDERL. AMAN1
18/03/2018 14:05 14:30 15:55 Belgian League Messieurs Nat. 1: OMBR1 - AMAN1 - OMBRAGE OMBR1
18/03/2018 15:35 16:00 17:25 Open League Messieurs Nat. 1: OMBR2 - AMAN2 - OMBRAGE OMBR1
19/03/2018 20:05 20:30 21:30 Ladies Nat. 1: WELL1 - AMAN1 - WELLINGTON WELL1
19/03/2018 20:05 20:30 21:30 Ladies LFH 2A: WELL4 - AMAN2 - WELLINGTON WELL1
24/03/2018 09:30 09:30 10:30 U12 Boys LFH 1A (2): AMAN2 - PARC1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
24/03/2018 09:30 09:30 10:30 U9 Boys LFH 2A (2): AMAN1 - UCCL2 - AMIC/ANDERL. AMAN1
24/03/2018 09:30 09:30 10:20 U8 Boys LFH 4B (2): AMAN1 - WADU4 - AMIC/ANDERL. AMAN1
24/03/2018 09:30 09:30 10:20 U8 Girls LFH 3A (2): AMAN1 - AMAN2 - AMIC/ANDERL. AMAN1
24/03/2018 10:00 10:00 11:00 U12 Girls VHL/LFH 3B (2): AMAN1 - PARC1 - AMIC/ANDERL. AMAN2
24/03/2018 09:20 10:00 11:00 U11 Boys LFH 1A (2): LALO1 - AMAN1 - LA LOUVIERE LALO1
24/03/2018 09:15 10:00 10:50 U7 Boys LFH 4A (2): ASCA1 - AMAN2 - ASCALON ASCA1
24/03/2018 10:30 10:30 11:30 U11 Girls LFH 2 (2): AMAN1 - PING1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
24/03/2018 10:30 10:30 11:30 U10 Girls LFH 3A (2): AMAN1 - PING2 - AMIC/ANDERL. AMAN1
24/03/2018 10:30 10:30 11:20 U8 Boys LFH 4B (2): LYNX1 - AMAN2 - LYNX LYNX1
24/03/2018 10:30 11:00 12:25 U14 Boys LFH 1A (2): IXEL1 - AMAN1 - IXELLES IXEL1
24/03/2018 10:35 11:30 12:55 U14 Girls Nat. 2B (2): NAMU1 - AMAN1 - NAMUR NAMU1
24/03/2018 11:00 11:30 12:30 U10 Boys LFH 4A (2): WADU4 - AMAN1 - WAT. DUCKS WADU2
24/03/2018 11:05 11:30 12:20 U8 Boys LFH 3A (2): OMBR2 - AMAN3 - OMBRAGE OMBR1
24/03/2018 11:30 11:30 12:55 U16 Boys LFH 1A (2): AMAN1 - PING2 - AMIC/ANDERL. AMAN1
24/03/2018 11:05 12:00 13:00 U12 Boys LFH 1B (2): NAMU1 - AMAN1 - NAMUR NAMU2
24/03/2018 13:00 13:00 14:25 U16 Boys LFH 3A (2): AMAN2 - PARC3 - AMIC/ANDERL. AMAN1
24/03/2018 13:20 13:30 14:20 U7 Boys LFH 2A (2): UCCL2 - AMAN1 - UCCLE UCCL2
24/03/2018 15:00 15:00 16:25 Open League Dames Reg. LFH 1: AMAN2 - LLNH2 - AMIC/ANDERL. AMAN1
24/03/2018 16:30 16:30 17:55 Open League Dames Reg. LFH 3D: AMAN4 - PARC11 - AMIC/ANDERL. AMAN1
24/03/2018 16:05 16:30 17:55 Open League Dames Reg. LFH 2A: WELL3 - AMAN3 - WELLINGTON WELL1
24/03/2018 15:35 16:30 17:55 U19 Girls VHL/LFH 3A (2): TOUR1 - AMAN1 - TOURNAI TOUR1
24/03/2018 18:00 18:00 19:25 U19 Boys LFH 1A (2): AMAN1 - LEOP2 - AMIC/ANDERL. AMAN1
25/03/2018 09:20 10:00 11:25 Masters Nat. 2: AMAN2 - LARA1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
25/03/2018 11:30 11:30 12:55 Mess. Reg. Min. LFH 1: AMAN3 - ARGO1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
25/03/2018 10:45 12:00 13:25 Belgian League Dames Nat. 2: EMBG1 - AMAN1 - EMBOURG EMBG1
25/03/2018 13:00 13:00 14:25 Mess. Reg. Min. LFH 3C: AMAN5 - WDAL6 - AMIC/ANDERL. AMAN1
25/03/2018 14:30 14:30 15:55 Open League Dames Reg. LFH 3A: AMAN5 - UCCL6 - AMIC/ANDERL. AMAN1
25/03/2018 14:05 14:30 15:55 Belgian League Messieurs Nat. 1: RWSC1 - AMAN1 - WHITE STAR RWSC1
25/03/2018 15:35 16:00 17:25 Open League Messieurs Nat. 1: RWSC2 - AMAN2 - WHITE STAR RWSC1
26/03/2018 19:45 20:30 21:30 Gentlemen Nat. Honneur: HERA1 - AMAN1 - HERAKLES HERA1
26/03/2018 20:05 20:30 21:30 Gentlemen LFH 2B: OMBR3 - AMAN4 - OMBRAGE OMBR1
26/03/2018 20:50 21:15 22:15 Gentlemen LFH 2B: OMBR4 - AMAN4 - OMBRAGE OMBR1
07/04/2018 12:35 13:00 14:25 Open League Dames Reg. LFH 3A: ZAID3 - AMAN5 - WELLINGTON WELL1
07/04/2018 12:45 13:00 14:25 Open League Dames Reg. LFH 3D: DARI3 - AMAN4 - DARING DARI1
07/04/2018 15:00 15:00 16:25 Open League Dames Reg. LFH 2A: AMAN3 - PING5 - AMIC/ANDERL. AMAN1
07/04/2018 14:05 15:00 16:25 Open League Dames Reg. LFH 1: NAMU2 - AMAN2 - NAMUR NAMU1
08/04/2018 12:00 12:00 13:25 Belgian League Dames Nat. 2: AMAN1 - LALO1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
08/04/2018 14:30 14:30 15:55 Belgian League Messieurs Nat. 1: AMAN1 - MECH1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
08/04/2018 16:00 16:00 17:25 Open League Messieurs Nat. 1: AMAN2 - GANT2 - AMIC/ANDERL. AMAN1
14/04/2018 15:00 15:00 16:25 Open League Dames Reg. LFH 1: AMAN2 - PING3 - AMIC/ANDERL. AMAN1
15/04/2018 06:50 08:30 09:55 Mess. Reg. Min. LFH 3D: LALO3 - AMAN4 - LA LOUVIERE LALO1
15/04/2018 09:00 10:00 11:25 Mess. Reg. Min. LFH 1: AMAN3 - PARC8 - AMIC/ANDERL. AMAN1
15/04/2018 08:50 10:00 11:25 Masters Nat. 2: PING1 - AMAN2 - PINGOUIN PING1
15/04/2018 12:00 12:00 13:25 Open League Dames Reg. LFH 3A: AMAN5 - LEOP5 - AMIC/ANDERL. AMAN1
15/04/2018 10:55 12:00 13:25 Belgian League Dames Nat. 2: OLDC1 - AMAN1 - OLD CLUB OLDC1
15/04/2018 11:35 12:00 13:25 Open League Dames Reg. LFH 2A: RWSC4 - AMAN3 - WHITE STAR RWSC1
15/04/2018 13:00 13:00 14:25 Open League Dames Reg. LFH 3D: ARGO2 - AMAN4 - Adeps Loverval ARGO2
15/04/2018 11:30 13:00 14:25 Mess. Reg. Min. LFH 3C: BUHC4 - AMAN5 - PARC PARC1
15/04/2018 14:10 14:30 15:55 Belgian League Messieurs Nat. 1: LANG1 - AMAN1 - LEOPOLD LEOP1
15/04/2018 13:45 14:30 15:55 Open League Messieurs Nat. 1: HERA3 - AMAN2 - HERAKLES HERA2
16/04/2018 20:20 20:30 21:30 Gentlemen Nat. Honneur: UCCL1 - AMAN1 - UCCLE UCCL1
21/04/2018 08:30 08:30 09:30 U12 Boys LFH 1B (2): AMAN1 - ARLO1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
21/04/2018 08:30 08:30 09:30 U11 Girls LFH 2 (2): AMAN1 - LLNH1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
21/04/2018 08:10 08:30 09:55 U16 Boys LFH 1A (2): LEOP2 - AMAN1 - LEOPOLD LEOP1
21/04/2018 09:30 09:30 10:30 U12 Girls VHL/LFH 3B (2): AMAN1 - LION2 - AMIC/ANDERL. AMAN2
21/04/2018 09:05 09:30 10:30 U12 Boys LFH 1A (2): WELL1 - AMAN2 - WELLINGTON WELL2
21/04/2018 10:00 10:00 11:25 U14 Girls Nat. 2B (2): AMAN1 - OREE2 - AMIC/ANDERL. AMAN1
21/04/2018 11:30 11:30 12:30 U10 Boys LFH 4A (2): AMAN1 - CHES1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
21/04/2018 11:00 11:30 12:30 U9 Boys LFH 2A (2): PING2 - AMAN1 - PINGOUIN PING2
21/04/2018 11:30 11:30 12:20 U8 Boys LFH 3A (2): AMAN3 - PING2 - AMIC/ANDERL. AMAN1
21/04/2018 11:30 11:30 12:20 U8 Boys LFH 4B (2): AMAN1 - LYNX1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
21/04/2018 11:20 11:30 12:20 U8 Boys LFH 4B (2): UCCL4 - AMAN2 - UCCLE UCCL2
21/04/2018 11:30 11:30 12:20 U8 Girls LFH 3A (2): AMAN1 - UCCL2 - AMIC/ANDERL. AMAN1
21/04/2018 11:30 11:30 12:20 U7 Boys LFH 4A (2): AMAN2 - CHES1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
21/04/2018 11:15 11:30 12:20 U8 Girls LFH 3A (2): DARI1 - AMAN2 - DARING DARI2
21/04/2018 12:00 12:30 13:30 U10 Girls LFH 3A (2): WADU2 - AMAN1 - WAT. DUCKS WADU2
21/04/2018 12:00 12:30 13:20 U7 Boys LFH 2A (2): PING2 - AMAN1 - PINGOUIN PING2
21/04/2018 12:35 13:00 14:25 U14 Boys LFH 1A (2): RACI2 - AMAN1 - RACING RACI1
21/04/2018 15:00 15:00 16:25 Open League Dames Reg. LFH 1: AMAN2 - WADU3 - AMIC/ANDERL. AMAN1
21/04/2018 16:30 16:30 17:55 Open League Dames Reg. LFH 3D: AMAN4 - TOUR2 - AMIC/ANDERL. AMAN1
21/04/2018 16:40 17:00 18:00 U11 Boys LFH 1A (2): LEOP1 - AMAN1 - LEOPOLD LEOP2
21/04/2018 16:40 17:00 18:25 U19 Boys LFH 1A (2): LINK1 - AMAN1 - LINKEBEEK LINK1
21/04/2018 18:00 18:00 19:25 U19 Girls VHL/LFH 3A (2): AMAN1 - ASCA1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
22/04/2018 08:30 08:30 09:55 Mess. Reg. Min. LFH 1: AMAN3 - HHUY2 - AMIC/ANDERL. AMAN1
22/04/2018 10:00 10:00 11:25 Masters Nat. 2: AMAN1 - AMAN2 - AMIC/ANDERL. AMAN1
22/04/2018 11:15 11:30 12:55 Mess. Reg. Min. LFH 3C: DARI6 - AMAN5 - DARING DARI2
22/04/2018 12:00 12:00 13:25 Belgian League Dames Nat. 2: AMAN1 - HERM1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
22/04/2018 11:50 12:00 13:25 Open League Dames Reg. LFH 2A: UCCL3 - AMAN3 - UCCLE UCCL2
22/04/2018 12:00 12:00 13:25 Open League Dames Reg. LFH 3A: LLNH4 - AMAN5 - LOUVAIN-LA-NEUVE LLNH2
22/04/2018 13:30 13:30 14:55 Mess. Reg. Min. LFH 3D: WDAL5 - AMAN4 - B.SPORTS BSPO1
22/04/2018 14:30 14:30 15:55 Belgian League Messieurs Nat. 1: AMAN1 - NAMU1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
22/04/2018 16:00 16:00 17:25 Open League Messieurs Nat. 1: AMAN2 - NAMU2 - AMIC/ANDERL. AMAN1
23/04/2018 20:30 20:30 21:30 Ladies Nat. 1: AMAN1 - JAGU1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
23/04/2018 20:30 20:30 21:30 Ladies LFH 2A: AMAN2 - EMBG2 - AMIC/ANDERL. AMAN1
28/04/2018 08:05 08:30 09:30 U11 Girls LFH 2 (2): RACI2 - AMAN1 - RACING RACI2
28/04/2018 09:30 09:30 10:30 U12 Boys LFH 1A (2): AMAN2 - DARI1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
28/04/2018 08:05 09:30 10:30 U12 Boys LFH 1B (2): VERV1 - AMAN1 - VERVIERS VERV1
28/04/2018 09:30 09:30 10:30 U10 Girls LFH 3A (2): AMAN1 - LEOP2 - AMIC/ANDERL. AMAN1
28/04/2018 08:50 09:30 10:30 U10 Boys LFH 4A (2): ARGO1 - AMAN1 - ARGOS ARGO1
28/04/2018 10:30 10:30 11:30 U9 Boys LFH 2A (2): AMAN1 - WELL1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
28/04/2018 10:30 10:30 11:20 U8 Boys LFH 4B (2): AMAN2 - AMAN1 - AMIC/ANDERL. AMAN2
28/04/2018 10:30 10:30 11:20 U8 Girls LFH 3A (2): AMAN2 - LINK1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
28/04/2018 10:30 10:30 11:20 U7 Boys LFH 2A (2): AMAN1 - WADU2 - AMIC/ANDERL. AMAN1
28/04/2018 11:00 11:30 12:55 U14 Girls Nat. 2B (2): PING1 - AMAN1 - PINGOUIN PING1
28/04/2018 11:20 11:30 12:20 U8 Boys LFH 3A (2): UCCL1 - AMAN3 - UCCLE UCCL2
28/04/2018 11:30 11:30 12:55 U14 Boys LFH 1A (2): AMAN1 - PING2 - AMIC/ANDERL. AMAN1
28/04/2018 12:05 12:30 13:55 U16 Boys LFH 3A (2): RACI4 - AMAN2 - RACING RACI2
28/04/2018 13:00 13:00 14:25 U16 Boys LFH 1A (2): AMAN1 - LALO1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
28/04/2018 13:00 13:30 14:20 U7 Boys LFH 4A (2): WADU9 - AMAN2 - WAT. DUCKS WADU3
28/04/2018 14:05 14:30 15:20 U8 Girls LFH 3A (2): OREE2 - AMAN1 - OREE Ecole Européenne ECEU1
28/04/2018 15:00 15:00 16:25 Open League Dames Reg. LFH 2A: AMAN3 - LALO2 - AMIC/ANDERL. AMAN1
28/04/2018 14:30 15:00 16:25 Open League Dames Reg. LFH 1: PARC3 - AMAN2 - PARC PARC2
28/04/2018 14:45 15:00 16:25 Open League Dames Reg. LFH 3D: PRIM2 - AMAN4 - PRIMEROSE PRIM1
28/04/2018 16:30 16:30 17:55 U19 Boys LFH 1A (2): AMAN1 - WELL2 - AMIC/ANDERL. AMAN1
28/04/2018 16:00 16:30 17:55 U19 Girls VHL/LFH 3A (2): PING2 - AMAN1 - PINGOUIN PING2
29/04/2018 10:00 10:00 11:25 Masters Nat. 2: AMAN2 - PING1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
29/04/2018 09:30 10:00 11:25 Mess. Reg. Min. LFH 1: PARC8 - AMAN3 - PARC PARC2
29/04/2018 11:30 11:30 12:55 Mess. Reg. Min. LFH 3C: AMAN5 - BUHC4 - AMIC/ANDERL. AMAN1
29/04/2018 12:00 12:00 13:25 Open League Dames Reg. LFH 3A: AMAN5 - RACI4 - AMIC/ANDERL. AMAN1
29/04/2018 12:00 12:00 13:25 Belgian League Dames Nat. 2: LOPA1 - AMAN1 - GANTOISE GANT2
29/04/2018 13:00 13:00 14:25 Mess. Reg. Min. LFH 3D: AMAN4 - LALO3 - AMIC/ANDERL. AMAN1
29/04/2018 14:05 14:30 15:55 Belgian League Messieurs Nat. 1: WELL1 - AMAN1 - WELLINGTON WELL1
29/04/2018 14:05 14:30 15:55 Open League Messieurs Nat. 1: OREE3 - AMAN2 - OREE OREE1
30/04/2018 20:30 20:30 21:30 Gentlemen Nat. Honneur: AMAN1 - WELL1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
30/04/2018 19:50 20:30 21:30 Gentlemen LFH 2A: LALO1 - AMAN2 - LA LOUVIERE LALO1
30/04/2018 19:50 20:30 21:30 Gentlemen LFH 2A: LALO2 - AMAN3 - LA LOUVIERE LALO1
30/04/2018 20:30 20:30 21:30 Gentlemen LFH 2B: AMAN4 - RACI3 - LYNX LYNX1
30/04/2018 20:35 21:15 22:15 Gentlemen LFH 2A: LALO1 - AMAN3 - LA LOUVIERE LALO1
30/04/2018 20:35 21:15 22:15 Gentlemen LFH 2A: LALO2 - AMAN2 - LA LOUVIERE LALO1
30/04/2018 21:15 21:15 22:15 Gentlemen LFH 2B: AMAN4 - RACI4 - LYNX LYNX1
01/05/2018 08:15 08:30 09:30 U12 Boys LFH 1A (2): PRIM1 - AMAN2 - PRIMEROSE PRIM1
01/05/2018 08:20 08:30 09:30 U10 Girls LFH 3A (2): UCCL2 - AMAN1 - UCCLE UCCL2
01/05/2018 08:10 08:30 09:30 U9 Boys LFH 2A (2): LEOP2 - AMAN1 - LEOPOLD LEOP2
01/05/2018 09:30 09:30 10:30 U12 Girls VHL/LFH 3B (2): AMAN1 - LION1 - AMIC/ANDERL. AMAN2
01/05/2018 09:30 09:30 10:30 U11 Boys LFH 1A (2): AMAN1 - DARI1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
01/05/2018 09:05 09:30 10:30 U11 Girls LFH 2 (2): RASA1 - AMAN1 - RASANTE RASA2
01/05/2018 09:30 09:30 10:20 U8 Boys LFH 3A (2): AMAN3 - LALO1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
01/05/2018 09:30 09:30 10:20 U8 Girls LFH 3A (2): AMAN2 - OREE2 - AMIC/ANDERL. AMAN1
01/05/2018 09:30 09:30 10:20 U7 Boys LFH 2A (2): AMAN1 - PING4 - AMIC/ANDERL. AMAN1
01/05/2018 09:30 09:30 10:20 U7 Boys LFH 4A (2): AMAN2 - UCCL4 - AMIC/ANDERL. AMAN1
01/05/2018 09:10 10:00 11:25 Coupe Campion 1/8: DRAG6 - AMAN3 - DRAGONS. DRAG2
01/05/2018 10:30 10:30 11:30 U12 Boys LFH 1B (2): AMAN1 - OLDC1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
01/05/2018 10:30 10:30 11:30 U10 Boys LFH 4A (2): AMAN1 - ASCA2 - AMIC/ANDERL. AMAN1
01/05/2018 10:00 10:30 11:20 U8 Boys LFH 4B (2): WADU4 - AMAN2 - WAT. DUCKS WADU3
01/05/2018 11:30 11:30 12:55 U14 Girls Nat. 2B (2): AMAN1 - DARI1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
01/05/2018 11:45 12:00 12:50 U8 Girls LFH 3A (2): DARI1 - AMAN1 - DARING DARI2
01/05/2018 12:00 12:30 13:20 U8 Boys LFH 4B (2): PING3 - AMAN1 - PINGOUIN PING2
01/05/2018 13:00 13:00 14:25 U14 Boys LFH 1A (2): AMAN1 - LEOP3 - AMIC/ANDERL. AMAN1
01/05/2018 13:20 13:30 14:55 U16 Boys LFH 1A (2): UCCL2 - AMAN1 - UCCLE UCCL2
01/05/2018 13:50 14:30 15:55 U16 Boys LFH 3A (2): LALO2 - AMAN2 - LA LOUVIERE LALO1
01/05/2018 15:00 15:00 16:25 U19 Girls VHL/LFH 3A (2): AMAN1 - WELL2 - AMIC/ANDERL. AMAN1
01/05/2018 14:05 15:00 16:25 U19 Boys LFH 1A (2): TOUR1 - AMAN1 - TOURNAI TOUR1
05/05/2018 08:00 08:30 09:30 U10 Boys LFH 4A (2): PING3 - AMAN1 - PINGOUIN PING2
05/05/2018 09:30 09:30 10:30 U12 Boys LFH 1A (2): AMAN2 - WADU1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
05/05/2018 09:30 09:30 10:30 U12 Girls VHL/LFH 3B (2): AMAN1 - NEOH1 - AMIC/ANDERL. AMAN2
05/05/2018 09:30 09:30 10:30 U11 Girls LFH 2 (2): AMAN1 - LYNX1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
05/05/2018 09:00 09:30 10:30 U12 Boys LFH 1B (2): WADU2 - AMAN1 - WAT. DUCKS WADU2
05/05/2018 09:35 10:00 11:25 U14 Girls Nat. 2B (2): RWSC1 - AMAN1 - WHITE STAR RWSC1
05/05/2018 10:05 10:30 11:30 U11 Boys LFH 1A (2): RACI2 - AMAN1 - RACING RACI2
05/05/2018 10:30 10:30 11:30 U10 Girls LFH 3A (2): AMAN1 - CHES1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
05/05/2018 10:30 10:30 11:30 U9 Boys LFH 2A (2): AMAN1 - LALO1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
05/05/2018 10:30 10:30 11:20 U8 Boys LFH 4B (2): AMAN1 - UCCL4 - AMIC/ANDERL. AMAN1
05/05/2018 10:00 10:30 11:20 U8 Boys LFH 3A (2): WADU3 - AMAN3 - WAT. DUCKS WADU3
05/05/2018 10:30 10:30 11:20 U8 Girls LFH 3A (2): AMAN1 - LINK1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
05/05/2018 11:00 11:30 12:20 U8 Boys LFH 4B (2): PING3 - AMAN2 - PINGOUIN PING2
05/05/2018 11:20 11:30 12:20 U8 Girls LFH 3A (2): UCCL2 - AMAN2 - UCCLE UCCL2
05/05/2018 11:15 11:30 12:20 U7 Boys LFH 2A (2): PRIM2 - AMAN1 - PRIMEROSE PRIM1
05/05/2018 11:30 11:30 12:55 U16 Boys LFH 1A (2): AMAN1 - OREE5 - AMIC/ANDERL. AMAN1
05/05/2018 12:00 12:30 13:20 U7 Boys LFH 4A (2): WADU5 - AMAN2 - WAT. DUCKS WADU3
05/05/2018 13:00 13:00 14:25 U16 Boys LFH 3A (2): AMAN2 - WELL3 - AMIC/ANDERL. AMAN1
05/05/2018 12:35 13:30 14:55 U14 Boys LFH 1A (2): TOUR1 - AMAN1 - TOURNAI TOUR1
05/05/2018 15:00 15:00 16:25 U19 Boys LFH 1A (2): AMAN1 - DARI1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
05/05/2018 17:50 18:00 19:25 U19 Girls VHL/LFH 3A (2): BAUD1 - AMAN1 - BAUDOUIN BAUD1
06/05/2018 10:00 10:00 11:25 Masters Nat. 2: AMAN1 - LLNH1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
06/05/2018 09:30 10:00 11:25 Mess. Reg. Min. LFH 1: PING6 - AMAN3 - PINGOUIN PING2
06/05/2018 09:35 10:00 11:25 Mess. Reg. Min. LFH 3C: WELL8 - AMAN5 - WELLINGTON WELL2
06/05/2018 11:30 11:30 12:55 Mess. Reg. Min. LFH 3D: AMAN4 - TOUR3 - AMIC/ANDERL. AMAN1
07/05/2018 19:50 20:30 21:30 Ladies Nat. 1: LALO1 - AMAN1 - LA LOUVIERE LALO1
07/05/2018 19:50 20:30 21:30 Ladies LFH 2A: LALO2 - AMAN2 - LA LOUVIERE LALO1
12/05/2018 08:30 08:30 09:30 U12 Boys LFH 1B (2): AMAN1 - NAMU1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
12/05/2018 08:30 08:30 09:30 U11 Boys LFH 1A (2): AMAN1 - LALO1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
12/05/2018 08:00 08:30 09:30 U10 Girls LFH 3A (2): PING2 - AMAN1 - PINGOUIN PING2
12/05/2018 08:00 08:30 09:55 U16 Boys LFH 3A (2): PARC3 - AMAN2 - PARC PARC2
12/05/2018 09:00 09:30 10:30 U12 Boys LFH 1A (2): PARC1 - AMAN2 - PARC PARC1
12/05/2018 10:00 10:00 11:25 U14 Girls Nat. 2B (2): AMAN1 - NAMU1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
12/05/2018 10:00 10:30 11:30 U12 Girls VHL/LFH 3B (2): PARC1 - AMAN1 - PARC PARC1
12/05/2018 10:00 10:30 11:30 U11 Girls LFH 2 (2): PING1 - AMAN1 - PINGOUIN PING2
12/05/2018 10:30 10:30 11:20 U8 Boys LFH 4B (2): AMAN2 - LYNX1 - AMIC/ANDERL. AMAN2
12/05/2018 10:00 10:30 11:20 U8 Boys LFH 4B (2): WADU4 - AMAN1 - WAT. DUCKS WADU3
12/05/2018 11:30 11:30 12:30 U10 Boys LFH 4A (2): AMAN1 - WADU4 - AMIC/ANDERL. AMAN1
12/05/2018 11:20 11:30 12:30 U9 Boys LFH 2A (2): UCCL2 - AMAN1 - UCCLE UCCL2
12/05/2018 11:30 11:30 12:20 U8 Boys LFH 3A (2): AMAN3 - OMBR2 - AMIC/ANDERL. AMAN1
12/05/2018 11:30 11:30 12:20 U8 Girls LFH 3A (2): AMAN2 - AMAN1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
12/05/2018 11:30 11:30 12:20 U7 Boys LFH 2A (2): AMAN1 - UCCL2 - AMIC/ANDERL. AMAN1
12/05/2018 11:30 11:30 12:20 U7 Boys LFH 4A (2): AMAN2 - ASCA1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
12/05/2018 12:30 12:30 13:55 U14 Boys LFH 1A (2): AMAN1 - IXEL1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
12/05/2018 14:30 15:00 16:25 U16 Boys LFH 1A (2): PING2 - AMAN1 - PINGOUIN PING2
12/05/2018 15:00 15:00 16:25 U19 Girls VHL/LFH 3A (2): AMAN1 - TOUR1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
12/05/2018 16:10 16:30 17:55 U19 Boys LFH 1A (2): LEOP2 - AMAN1 - LEOPOLD LEOP1
14/05/2018 20:30 20:30 21:30 Gentlemen LFH 2A: AMAN2 - UCCL4 - AMIC/ANDERL. AMAN1
14/05/2018 20:30 20:30 21:30 Gentlemen LFH 2A: AMAN3 - UCCL5 - AMIC/ANDERL. AMAN1
14/05/2018 19:40 20:30 21:30 Gentlemen Nat. Honneur: DRAG3 - AMAN1 - DRAGONS. DRAG3
14/05/2018 20:10 20:30 21:30 Gentlemen LFH 2B: LEOP1 - AMAN4 - LEOPOLD LEOP1
14/05/2018 21:15 21:15 22:15 Gentlemen LFH 2A: AMAN2 - UCCL5 - AMIC/ANDERL. AMAN1
14/05/2018 21:15 21:15 22:15 Gentlemen LFH 2A: AMAN3 - UCCL4 - AMIC/ANDERL. AMAN1
14/05/2018 20:55 21:15 22:15 Gentlemen LFH 2B: LEOP2 - AMAN4 - LEOPOLD LEOP1
21/05/2018 20:30 20:30 21:30 Ladies Nat. 1: AMAN1 - LARA1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
21/05/2018 20:30 20:30 21:30 Ladies LFH 2A: AMAN2 - LARA3 - AMIC/ANDERL. AMAN1
28/05/2018 20:30 20:30 21:30 Gentlemen Nat. Honneur: AMAN1 - DRAG1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
28/05/2018 20:00 20:30 21:30 Gentlemen LFH 2A: IXEL1 - AMAN2 - IXELLES IXEL1
28/05/2018 20:00 20:30 21:30 Gentlemen LFH 2A: IXEL2 - AMAN3 - IXELLES IXEL1
28/05/2018 20:30 20:30 21:30 Gentlemen LFH 2B: AMAN4 - WELL4 - AMIC/ANDERL. AMAN1
28/05/2018 20:45 21:15 22:15 Gentlemen LFH 2A: IXEL1 - AMAN3 - IXELLES IXEL1
28/05/2018 20:45 21:15 22:15 Gentlemen LFH 2A: IXEL2 - AMAN2 - IXELLES IXEL1
28/05/2018 21:15 21:15 22:15 Gentlemen LFH 2B: AMAN4 - WELL5 - AMIC/ANDERL. AMAN1
04/06/2018 20:30 20:30 21:30 Gentlemen Nat. Honneur: AMAN1 - OREE1 - AMIC/ANDERL. AMAN1
Quoi de neuf ?
Ne ratez pas l'Album des Stars de demain dans la DH édition Bruxelles du vendredi 23/2/2018
16/02/2018
YOUTH HOCKEY PLAYER TOURNAMENT 2018
01/02/2018
Newsletter INDOOR n°7
17/01/2018
Noël - Nouvel An 2018
23/12/2017
Newsletter INDOOR n°6
16/12/2017
Affiliation
Upcoming events
21/02/2018 19:00-22:00
Comité Sportif
19/05/2018 - 20/05/2018
YOUTH HOCKEY PLAYER TOURNAMENT 2018
Sponsors
Problème de login
Problème de login

Pour demander un login, vous devez être encodé dans la base de données du club (toutes les personnes affiliées le sont, plus quelques autres).

Vous de

14/08/2013
Calendar
  February 2018  
M T W T F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
Contact

Amicale Anderlecht Hockey Club
Drève Olympique 11, B-1070 Bruxelles
Email : info@amicale-anderlecht.com 
Tel : 0475/61 51 36
Clubhouse (Yétiski) 
Tel : 02/520.77.57

Avec le soutien de

Rechercher
Birthday
20/02
Nicole Vernimmen
20/02
Jérémy Coppe
20/02
Aurelie Derche
20/02
Dominique De Windt
20/02
Dina Agelakopoulos

Amicale Anderlecht Hockey Club    |    Drève Olympique 11   |   B-1070 Bruxelles   |   Tel: 0475 61 51 36

© 2016, website powered by Twizzit.com